9 chiếc kính tròng vàng đẹp không kém Gentle Monster

Như ở trên trời rơi xuống, kính tròng vàng được các sao Hollywood yêu mến, cũng như sao Hàn tung hê. Liên tiếp, Gucci cũng đem nó lên sàn diễn và vào trái tim của chúng ta. Bạn thích nó? Chúng tôi cũng thế.

Illesteva Mykonos, $177; illesteva.com
Asos Jeepers Peepers Yellow Tinted Lens Visor Sunglasses, $38; us.asos.com
Carrera Flag Sunglasses, $176; otticanet.com
Crap The Love Tempo, $58; crapeyewear.com
Quay X Desi Perkins Sahara Aviator Sunglasses, $65; urbanoutfitters.com
Topshop Angular Rimless Aviator Sunglasses, $35; us.topshop.com
Zero UV Sunglasses, $11; shopzerouv.com
Fox Hunt Baroness Sunglasses, $169; wildfox.com