NYFW: Những lần khán giả còn đẹp hơn cả mẫu

Bạn có biết rằng nhiều khi một tuần lễ thời trang trở nên nổi tiếng vì những gì xảy ra trên đường phố chứ không phải trên sàn diễn? Đồng ý rằng sàn catwalk luôn thướt tha với những bộ cánh ngọc ngà, nhưng chính hàng trăm nhà biên tập, blogger và các nhân vật có tiếng trong ngành thời trang – cùng những gì trên người họ – mới là linh hồn của tuần lễ thời trang.

Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York.  Nguồn ảnh: Getty Images
TK và Cipriana Quann Ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Aimee Song. Nguồn ảnh: Getty Images
Eva Chen. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Chú chó Tinkerbelle the Dog Nguồn ảnh: Getty Images
Tiffany Hsu Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Gabrielle Korn Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Gian New York Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images
Thời trang đường phố Tuần Lễ Thời Trang New York. Nguồn ảnh: Getty Images